Naplněni úžasem

3. července 2009 v 16:55 | ©Bellatrix |  Harry Potter-překlady jednorázové
Název povídky: Naplněni úžasem /
Autor originálu: krysnel - nicavis (livejournal.com)
Přeložila: Ravenablue
Beta-reader: Ottawianna, Bellatrix v roli prvního čtitele a doplňovatele
Fandom: HP
Pairing: Bill Weasley/ Charlie Weasley
Charlie Weasley
Pokračování: Ne.
Stručně:
Varování: +15 SLASH, INCEST

Poznámka Belly: Pochvalte mě prosím, musím se tady za tu ochotu si sednou k parnému počítači, chválit sama...:) Na speciální přání, byl přidán obrázek.
000

Bylo to v létě, po tom, co Percy Weasley absolvoval Bradavickou školu čar a kouzel. Léto, po němž měli Ron Weasley a jeho dva přátelé Harry Potter a Hermiona Grangerová začít jejich čtvrtý rok v již zmíněné kouzelnické škole.

Bill a Charlie, nejstarší z Weasleyových dětí, přijeli domů na pozvání svého otce, kterému se podařilo sehnat vstupenky na letošní Mistrovství světa ve famfrpálu. Ronovi kamarádi přijeli také, takže dům byl teď přeplněný k prasknutí.

V tuto chvíli však každý, kromě dvou nejstarších bratrů Weasleyových, poklidně spal.
Charlie seděl v obývacím pokoji Doupěte a sledoval svého staršího bratra Billa, který ležel na pohovce. Bill vypadal jako by spal, ale Charlie mohl s jistotou říci, že to jen předstírá. V předstírání spánku Bill docela vynikal. Vzhledem k množství lidí, které se právě nacházelo v domě, byla tato taktika nesmírně užitečná.

Pro Charlieho, který sledoval každý pohyb, každé cuknutí nebo napětí v bratrově obličeji, to byl jistý druh záliby, nebo to tak aspoň bylo, když to začalo. Ale postupem let se jeho záliba blížila spíš posedlosti. Nyní shledal, že není absolutně schopen odvrátit svůj zrak od kontur obličeje staršího muže. Představoval si, jak špičky jeho prstů běží podél silné čelisti a dokonalého nosu. Sakra, jemu se líbil i ten tesák, který se Billovi houpal na uchu. Na jeho starším bratrovi se mu líbilo prostě všechno. Když ho sledoval, čas byl bezvýznamný. Nevěděl, jestli tam seděl minuty nebo hodiny, reálný čas prostě přestal existovat. Charlie byl neskutečně šťastný, že s ním mohl strávit nějaký čas úplně sám. Jak tak Charlie obdivoval to urostlé tělo, Billovy oči se zničehonic otevřely a on sám se ocitl topící se v modrých hloubkách pohledu objektu své posedlosti.
Téměř okamžitě pocítil známé spalující mrazení postupující podél celé páteře. Teplo se pak šířilo dál do jeho břicha a obtékalo jeho vnitřnosti. Vždy, když se jejich pohledy setkaly, cítil to samé a postupem času intenzita pocitů jen narůstala.

Zdálo se, že teď čas plynul ještě pomaleji než předtím, jejich pohledy zůstávaly zaklenuty v sobě.
A Charlie najednou začal cítit i další pocity. Ty, o kterých si dovolil snít pouze o samotě. Cítil chtíč, kůže ho svědila, prsty se chvěly. Všechny tyto pocity a jeho nesmírná potřeba. Věděl, že déle už to ignorovat nemůže, že kdyby to udělal, mohlo by to znamenat jeho naprostý zánik.

000

Bill ležel na pohovce, šťastný za chvilku klidu v tak plném a hlučném domě. Zavřel oči a nechal svou mysl bloudit v myšlenkách. Předstíral, že spí. Věděl, že by nemusel, když zde byl jen on a jeho mladší bratr, ale on to dělal jednak proto, že se z toho už stal jakýsi zvyk a druhak i pro své vlastní potěšení. Dlouho předtím, než vůbec znovu otevřel oči, věděl, že byl pozorován. Mohl jasně cítit horký pocit na své kůži, pocit, který přijde, když je člověk sledován osobou, která mu není až tak lhostejná.

Jak tam tak ležel s očima pevně zavřenýma, divil se, jaké že to asi myšlenky běžely myslí jeho pozorovatele. Ležel a představoval si dotek těch milujících prstů, které by něžně kreslily linie po jeho kůži. Během dne, když jejich dům bzučel aktivitou jedenácti lidí, tam rozhodně nebyl čas ani prostor pro představy.

On by tu mohl ležet hodiny, dny, dokonce i roky, představující si, jaké myšlenky bloudí hlavou jeho mladšího bratra.

Aniž by na své jednání jakkoliv upozornil, prudce otevřel oči, aby tak uvěznil pohled svého pozorovatele.

Opojné brnění šířící se jeho žilami a vyvolané jeho představami nebylo nic v porovnání s pohledem do nádherných očí druhého muže, při němž se brnění proměnilo v nesnesitelné pálení. Mohl cítit, jak se krev řítí v jeho žilách, posílajíc tak pálení do celého těla. Cítil prudké bušení svého srdce, jeho mozek jako by byl najednou obklopen mlhou a on se přistihl, že na chvíli téměř zapomněl dýchat.

000

Nevěděl, jak dlouho už tu seděli, bez pohybu, navzájem se utápějící v očích toho druhého. Jedna část Charlieho chtěla odvrátit svůj pohled pryč v rozpacích, že byl přistižen při tak dychtivém okukování bratra, ale ta druhá, daleko větší a určitě dominantní, která teď zcela převzala jeho kontrolu, ho přinutila dívat se upřeně dál.

"Ty se zase díváš," ozval se Bill jemně, stěží šeptem. Slyšel svá vlastní slova, ale připadal si, jako by šla nějak mimo něj, jako by jejich zvuk byl naprosto bezvýznamný.

City a emoce zračící se v očích mladšího muže ho naplnily úžasem. Cítil se, jako by ho někdo zabalil do silné vlněné deky, spletené z touhy, chtíče a potřeby… ale také lásky. Byl zcela zachycen tímto zjevením. Ten pohled by teď nedokázal zlomit, ani kdyby chtěl.

"Já… já…" Charlieho mysl byla obklopena hustou mlhou a on prostě nedokázal poskládat slova tak, aby tvořila smysluplnou větu.

Jejich vzájemný upřený pohled se nerozlomil ani ve chvíli, kdy se jeho bratr zvedl ze svého místa na pohovce. Bill přicházel směrem ke křeslu, kde seděl Charlie. Ten jako ve snu sledoval, jak před ním starší muž pokleká, zvedaje jednu z jeho rukou, jemně a něžně sledující obrys jeho čelisti. Billův dotek vypaloval do jeho kůže nádhernou hořící stezku, až nakonec dlaň jeho bratra skončila na jeho tváři. Charlie pomalu zavřel oči a užíval si bratrova doteku, vychutnávaje si každou vteřinu, zatímco Bill přemýšlel, jak je možné, že v něm tak jednoduché gesto vyvolává takové vzrušení. Formulovat jakékoliv souvislé myšlenky bylo v tu chvíli naprosto nemožné a všechno, na co mladý odeklínač dokázal skrz tu toužebnou mlhu myslet, bylo to, jak moc chce a potřebuje být nablízku svému krotiteli draků. Chtěl prolnout do kůže mladšího muže a stát se tak jeho součástí, aby ho už nikdy nemohl nechat jít.

Naslouchaje přání svého srdce, nahnul se Bill pomalu dopředu a odstranil tak mezeru, která je ještě držela od sebe. Mladší z nich, oči stále zavřené, mohl teď cítit horký dech svého staršího bratra na svých rtech. Mírně rty pootevřel a vyšel mu vstříc.

Jejich první polibek byl jako polaskání letního vánku, jemný a nesmělý, protože oba ještě trápily pochybnosti jak jejich, tak i nejistota z reakce toho druhého. Ale jak vášeň a oheň, který v nich plál, narůstaly, vzrostla i intenzita polibku a touha se řítila jejich žilami rychlostí laviny. Bill se na okamžik maličko stáhnul, jen aby mohl Charlieho vytáhnout z křesla přímo do svého klína, rty ani na chvíli nepřerušujíc dlouhý polibek. Obtočil své paže kolem mladšího muže, běžíce svýma rukama podél jeho zad.

Charlieho ruce se naopak vydaly na průzkum Billova mohutného hrudníku, kde se chvíli zdržely, než pokračovaly směrem nahoru, až se nakonec pevně ovinuly kolem jeho krku, jejich těla přitisknutá na sebe. Jejich polibek byl nyní hlubší, více žádoucí.

Z Charlieho hrdla unikl měkký táhlý sten, když polibek nakonec přerušili, lapajíce po dechu. Z jejich červených, lehce oteklých rtů bylo očividné, jak si oba dva líbání užívali.

Po tom, co se jim dostalo přísunu nějakého toho kyslíku, mysl se jim přece jen projasnila. Stále ale ještě mohli cítit neústupné brnění pod kůží, které sílilo, když si znova pohlédli do očí. Snový stav byl rychle nahrazen spalující touhou a neukojeným chtíčem.

Oba dva beze slova vstali a rychle se přemístili z obýváku do ložnice, kterou spolu sdíleli.
Jakmile se za nimi zavřely dveře, zakouzlil Bill tlumící kouzlo, a pak se vrhl na Charlieho, který se najednou ocitl přiražen zády proti zavřeným dveřím, Billovy rty drtící ty jeho, těla otírající se o sebe. Odloučili se jen na tak dlouho, aby odstranili svá trička, a pak už se opět líbali, tentokráte Bill pečlivě koumal Charlieho čelist a krk svými rty i jazykem.

Prsty Charlieho levé ruky se propletly s Billovou pravou. Ten pak pozvedl jejich spojené ruce ke svým rtům a něžně pokrýval motýlími polibky Charlieho klouby ruky pěkně jeden po druhém. Jednoduché gesto Charlieho dokonale ohromilo a on měl co dělat, aby si vzpomněl, jak se správně dýchá.

"Miluju tě," vydechl, když Bill políbil i poslední prst. Pak opět spojil své oči, ve kterých se zračila upřímnost, s těmi bratrovými, společně s vřelým úsměvem na rtech.

"Taky tě miluju," odpověděl Bill, než se naklonil a jemně zajal Charlieho rty v dalším polibku.

Bill se začal přesouvat ode dveří, lehce tlačící bratra k jedné ze dvou postelí, na kterou vzápětí ulehli a pokračovali ve vzájemném objevování svých napůl obnažených těl. Nebylo tedy divu, když po chvíli ke svrškům již předtím odhozeným na podlaze přibylo i jejich zbývající oblečení.

Charlie pak stáhnul Billa na vrchol svého hořícího těla, své paže těsně ovinuté kolem bratrova
štíhlého svalnatého trupu, jejich ústa opět spalovaná polibky. Poté uvolnil Billovu hedvábnou rusovlasou hřívu, do teď spoutanou stuhou, a přecházel skrz ni svými prsty. Oba muži hlasitě sténali, těla klenoucí se proti sobě.

Charlie obrátil hlavu, šeptaje do ucha svého bratra. "Chci tě," sténal. Bill se trhaně nadechl, vzrušením se přímo třásl a pocit bratrova dechu na svém krku a uchu poslal další sérii otřesů přímo do jeho páteře.

"Chci tě… uvnitř," vydechl Charlie a jal se sát bratrův ušní lalůček.

"Jsi si jistý?" zeptal se Bill třesoucím se hlasem. Potřeboval si být stoprocentně jistý, že to jeho bratr skutečně chce.

"Ano," odpověděl Charlie, pokrývající polibky celý Billův krk.

Nebylo vůbec těžké souhlasit a splnit tak bratrovo přání.

Jak noc pomalu postupovala, opojná vůně potu se na jejich lesknoucích se tělech mísila dohromady a ohromná intenzita jejich touhy rostla spolu s živočišnými pohyby, posílajíc nárazové vlny extáze skrz jejich spojená těla. Nakonec přišlo vytoužené uvolnění, když jejich společné úsilí dosáhlo vrcholu, a oba padli do blahého zapomnění.

000

První věc, kterou Charlieho spánkem oslabená mysl zaregistrovala, byly paprsky slunce, které svítily skrz závěsy. Pak pomalu pozvedl hlavu, která ještě před vteřinou spočívala na hrudníku jeho milence, s úsměvem hrajícím mu na jeho rtech. Pak ji položil opět zpátky dolů, aby mohl studovat všechny bratrovy rysy.

"Ty se na mě zase díváš," řekl Bill tiše, ale s úsměvem, který rozzářil celou jeho tvář.

"Já vím, nemůžu si pomoct," šeptl Charlie, když se pozvedl dost na to, aby zachytil bratrovy rty v něžném polibku.

"Nemůžeš?" zeptal se Bill, křenící se, předtím, než vrátil bratrovi polibek.

"Ty víš, že ne," odpověděl Charlie a nahnul se pro další, hlubší polibek. Když se od sebe znovu oddělili, Charlie se převrátil na záda, spokojeně si povzdechl a zavřel oči. Hlavou tentokrát spočíval na polštáři. Bill to vzal jako příležitost k pozorování mladíka před sebou. Jeho pohled klouzal z tváře na ladnou křivku jeho krku a odtud pak dolů, dokud svým pohledem nesjel až ke špičkám jeho prstů u nohou. Usmál se na spokojený výraz, který se zračil v celé bratrově tváři. Věděl, že to bylo jeho přičinění, která způsobilo, že teď jeho bratr doslova zářil štěstím. Vzpomněl si na uplynulou noc a ani on se neubránil lehce přihlouplému úsměvu.

"Miluju tě," řekl jednoduše Bill.

Charlieho oči se na to vyznání otevřely a zastihl sám sebe, jak se znovu propadá do těch úžasných modrých hlubin očí, které byly tak neuvěřitelně podobné jeho vlastním.

Ty oči byly naplněny upřímností, láskou a touhou. Něžný úsměv si našel cestu k jeho červeným rtům.

"Taky tě miluju," odpověděl. "Já už chci být navždycky jen s tebou," dodal tichým hlasem plným obav.

"Nikdy tě nenechám odejít," následovala tichá odpověď jeho bratra.

Bill se právě opět skláněl k polibku, když je náhle vyrušilo jemné klepání na dveře a Bill rychle odstranil tlumící kouzlo.

"Hej, vy dva!" ryčel Percyho hlas z chodby. "Bylo by báječné, kdybyste okamžitě vstali, tedy jestli se chcete přemístit včas a dostat se k otci a zbytku ještě před obědem!"

Bill a Charlie pohlédli jeden na druhého a začali se smát.

"Co je tak legračního?" zeptal se Percy spíše podrážděně.

"Ale nic, Percy," zavolal na něj Bill. "Budeme dole za pět minut." A pokračovali ve smíchu, když slyšeli zvuk kroků jejich mladšího bratra slábnout.

Bill si ukradl ještě jeden polibek, předtím než se oba přinutili vylézt z postele, obléct se a najít netrpělivého Percyho.

000

000 

18 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 jesssnape | 3. července 2009 v 17:39 | Reagovat

páni to je nádherná povídka =) fakt moc pěkná! tenhle pár jsem předtím ještě nečetla, ale líbí se mi... zjistila jsem že tyhle neobvyklé páry jsou fakt bomba (no i když na severuse a nevila si asi jen tak nezvyknu =D)
Raven vážně krásně přeložené! =)

2 Ravenablue | 3. července 2009 v 17:51 | Reagovat

Dostala jsem nápad, že všechny jednorázovky, které zde u Belly uveřejňuji (mimochodem Bellinko mockrát ti děkuji a obdivuji, že jsi schopná u tohoto vedra opravovat ten můj přišerný sloh :)) by mohly být s neobvyklým párováním. Proto by mě zajímalo o jaké páry byste vy čtenáři měli zájem.

Očekávám, že své nápady projevíte v komentářích :)

3 Ravenablue | 3. července 2009 v 17:53 | Reagovat

jesssnape: Jess, moc děkuji. Doufám, že si o nějaký pár taky napíšeš. Potřebuji trochu inspirace.

4 Madlinnek | Web | 4. července 2009 v 0:31 | Reagovat

Od samého začátku až do konce je tento příběh "velmi vášnivý". Upřímně nejsem nějak incestně založený, ale je to hezký příběh.. Ze začátku mě pobavilo, že je to něco jako nevinné pokračování Harryho Pottera.. =*)) ..ale chválu si zašloužíš... Kdybych mohl, pohladil bych Tě po vláskách.. =*))

5 Markie | Web | 4. července 2009 v 0:35 | Reagovat

Moc krásná povídka, moc krásný překlad. Líbí se mi, jak tu jsou vystihnuty jejich pocity a touha... Tento pár jsem taky ještě nikdy nečetla, zpočátku jsem k tomu měla nedůvěru, ale ta se rychle rozplynula.

Já mám strašně ráda všechny Smrtijedy a moc by se mi líbilo, kdybych si mohla přečíst něco o Severusovi a nějakém Smrtijedovi... Kromě Luciuse Malfoye, apod., tento pairing je sice můj oblíbený, ale přecijenom není neobvyklý. Mě se u těch pairingů s málo známými Smrtijedy líbí právě to, že o nich mnoho nevíme, a tak autor může zapojit vlastní fantazii.

6 gleti | 4. července 2009 v 5:52 | Reagovat

moc krásná povídka, i když je incestní je plná něžnosti a vášně. Užívala jsem si každý okamžik.
Co se týče tvé návrhu na překlady povídek s neobvyklými páry, myslím, že důležitější je příběh než konkrétní pár. Líbí se mi návrh Markie. Nečetla jsem moc povídek o Harrym a některým ze starších Weasleyových, nebo možná Harry a někdo další ze zmijozelských (pochopitelně kromě Draca). Také Ron v kombinaci se zmijozelskými by nebyl špatný.

7 Bella Pattinson | E-mail | Web | 4. července 2009 v 7:41 | Reagovat

Z počátku jsem měla jisté pochybnosti ohledně tohoto páru, protože incest zásadně nečtu, ale nakonec jsem se do toho pustila a jsem ráda, protože bych o mnohé přišla. Děkuju za tento kvalitní překlad :)

PS: Jsem jediná, které jedna část připoměla jednu scénu z Queer as Folk?

"Chci tě… uvnitř,"
"Jsi si jistý?"
"Ano,"

8 AidrienAssagir | Web | 4. července 2009 v 19:04 | Reagovat

Napadlo mě, že jsem ještě nikde nenarazila na pár Draco/Ron... :-)

9 Profesor | 4. července 2009 v 20:37 | Reagovat

Nádherná povídka. Není to klasická romance a to se mně, zavilému odpůrci romantiky (dobrá, tak zlé to není) líbí. Je jemně napsaná. Zamlouvá se mi, že i vyústění jejich vášně je psané ve stejném duchu, že se povídka nezvrhla w PWP. Vybrala sis dobrý příběh k překladu, Ravenablue.
Lhala bych, kdybych tvrdila, že se incestním vyhýbám, ale čtu je méně často. Tohle je ovšem tak neobvyklý pár, že opravdu nešlo jinak než kliknout a přečíst. Tudíž si dovolím tě požádat o další příběh s tímto párem. Děkuji.

10 jesssnape | 6. července 2009 v 10:20 | Reagovat

to víš, že si napíšu =) dlouho jsem přemýšlela a kupodivu mě něco napadlo =) co takhle pár draco/nevile??? to musí být něco =) taky mě napadl draco/ron ale to tu už je napsané... no a pak ještě jeden pár... ten sice není úplně netradiční, ale moc povídek o něm není - lucius/harry - to by se mi mooc líbilo =)

11 Lily | 5. srpna 2009 v 13:23 | Reagovat

co třeba pár harry potter salazer zmijozel????????

12 Sponka | 20. března 2010 v 0:55 | Reagovat

Zatím jsem se nesetkala s moc povídkami, kde by byl jednou z hlavních postav Charlie Weasley, bohužel. V podstatě by mi bylo jedno, kdyby byl spárovaný s norským ostrohřbetým, hlavně že je o něm napsán slash:D Děkuji za tenhle překlad, líbil se mi, i když tam na můj vkus bylo až příliš mnoho žil.

13 ravenablue | 22. dubna 2010 v 22:17 | Reagovat

Sponka: Souhlasím a děkuji, ale já jsem pouze překladatel, to co si tam vymyslí autor za to já nemůžu :-)

14 Majitelka domu | Web | 10. března 2011 v 14:52 | Reagovat

No incest zrovna moc nebaštím, ale je fakt, že tahle povídka je krásně napsaná, takže se blahem rozplývám :)

15 Zuzana | 3. dubna 2012 v 20:27 | Reagovat

Je to krásne. Mám rada ten vtieravý pocit viny, túžby, tajomstva a lásky.

16 Karin | 15. května 2018 v 13:39 | Reagovat

Tenhle pár jsem ještě nečetla paráda. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama